+31 85 064 06 18 Paalbergweg 26, 1105 BV Amsterdam Oude Loswal 32, 1217 TG Hilversum Ma - Vrij 9.00 - 18.00

8 tips om als zzp’er een schijnconstructie te voorkomen (wet DBA)

Zzp’er zijn in de zorg is populair. In een ander artikel leggen we uit waarom freelancen in de zorg zo aantrekkelijk is. Naast de grote voordelen van zzp’er zijn in de zorg, zijn er ook risico’s die je als zzp’er moet dekken. We hebben het hierbij over het werken in een schijnconstructie. Bij een schijnconstructie werk je volgens de wet in een situatie die niet meer zelfstandig is. Je loopt risico op een forse naheffing. Daarom lees je hier 8 tips om een dienstverband als zzp’er te voorkomen.


Leestijd: 4 minuten

1. Geen gezag is geen dienstverband

Gezag is het belangrijkste onderscheidend criterium tussen een werknemer en freelancer. De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen en instructies kun je het beste contractueel uitsluiten. De zzp’er voert de werkzaamheden geheel zelfstandig uit. Uiteraard kan er wel gecommuniceerd worden over welk werk er uitgevoerd moet worden, maar niet hoe.

2. Zelfstandig is écht zelfstandig

Een zzp’er is een zelfstandige ondernemer. Je maakt geen onderdeel uit van de organisatie van de opdrachtgever. Het is op dit moment niet precies duidelijk wat op dit punt wel en niet mag. Het advies is om hier voor alle zekerheid bewust mee om te gaan. Presenteer je naar de buitenwereld zo min mogelijk als onderdeel van de opdrachtgever. In dat geval zit je goed.

3. Jij bepaalt jouw tarief

Jij bepaalt als zelfstandige jouw eigen tarief. Uiteraard kun je onderhandelen over tarieven om daarmee tot een eindtarief te komen. Het werken met vastgestelde tarievenlijsten van opdrachtgevers of bemiddelingsbureaus is sterk af te raden. Elke zorgverlener is uniek en heeft specifieke kwaliteiten en werkervaring. Het is aan de zzp’er om het tarief te bepalen.

4. Voldoen aan Wkkgz eisen

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. In een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever moet geregeld zijn hoe de partijen aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen. Zo onderscheid je je in grote mate van de ‘normale werknemers’. Wij stimuleren zzp’ers om begin 2019 het HKZ keurmerk aan te vragen. Dit keurmerk geeft aan of een zzp’er voldoet aan de Wkkgz eisen.

5. Freelancers ondernemen in vrijheid

Een freelancer in de zorg moet niet beperkt worden in zijn of haar vrijheid om te ondernemen. De jurisprudentie geeft duidelijk aan dat er eerder sprake is van een ‘dienstverband’ als de vrijheid van de zzp’er wordt beperkt. Wij werken dan ook niet met een concurrentiebeding of relatiebeding. Dat hoort niet thuis in een overeenkomst van opdracht. Bij ons heb je de vrijheid een contract aan te gaan met wie je maar wilt.

6. Zelf aansprakelijk

In jouw contract met de opdrachtgever moet duidelijk staan dat jij zelf aansprakelijk bent voor mogelijke schade. Als freelancer ben je zelf verantwoordelijk voor jouw werk. Leg dit als zodanig vast en onderscheid je hiermee van het ‘normale dienstverband’.

7. Risicodrager

Bij ondernemer horen ondernemersrisico’s. Zoals hier uitgelegd is er veel zekerheid voor zzp’ers in de zorg. Anders dan bij werknemers loop jij als zzp’er op papier het risico op niet-betaling van facturen. Bij ons zorgen we er natuurlijk voor dat we hier goede afspraken over maken zodat jij krijgt wat je verdient.

8. Werk met een modelovereenkomst

Wij werken met een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Dat is niet zonder reden. In de modelovereenkomsten wordt het een en ander zodanig ingericht dat bij het volgen van de modelovereenkomst geen sprake is van een schijnconstructie. Werken volgend de modelovereenkomsten biedt jou dus veel zekerheid. Wij zien erop toe dat de overeenkomst in de praktijk daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals is afgesproken. Dat is voor de Belastingdienst belangrijker dan de afspraken op papier.

Goed om te weten

Er zijn nieuwe regels in de maak om het onderscheid tussen ZZP en dienstverband duidelijker te maken. Tot 2020 worden door de Belastingdienst alleen kwaadwillenden aangepakt.

Waarom je bij ons goed zit:

In onze contracten wordt uitgesloten dat jij instructies en bevoegdheden kan krijgen. Jij voert jouw werk zelfstandig uit.
ZorgRecruit stimuleert de ZZP’ers zich zelfstandig op te stellen.
Jij bepaalt de jouw eigen tarief.
ZorgRecruit denkt mee over het voldoen aan de Wkggz eisen en stimuleert vanaf 2019 het aanvragen van het HKZ keurmerk.
Wij werken niet met concurrentie- of relatiebedingen.
Wij werken met een modelovereenkomst die goedgekeurd is door de Belastingdienst en zorgen ervoor dat de overeenkomst goed wordt uitgevoerd.

Ben je al freelancer? Schrijf je dan hier in.

Ben je nog geen freelancer? Check dan ons stappenplan. Neem ook contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bel 085 – 064 06 18 of stuur een e-mail naar info@zorgrecruit.nl. Wij zijn ook via WhatsApp bereikbaar (06 26 68 99 95).

Geef een reactie

WhatsApp chat